Dé Hengelsportboekenwinkel
Boek van de maand

In deze webwinkel tref je een selectie aan van boeken over hengelsport welke op het internet te verkrijgen zijn.
Bestellen gaat eenvoudig door op de link van het desbetreffende boek te drukken.

Veel leesplezier.
Team Hengelsportboekwinkel

Het grote karperboek
Rini Groothuis

Nederlandstalige Boeken Engelstalige Boeken

Vliegvissen
Vliegvissen in de praktijk<br>Wim Alphenaar
Vliegvissen in de praktijk
Wim Alphenaar

Recensie:
De wijze waarop een vliegvisser de vliegenlijn beweegt om zijn kunstvlieg over een grote afstand naar een vis te brengen, heeft al bij menigeen de aandacht getrokken. Deze speciale manier van vissen is zo interessant, dat veel hengelaars het vliegvissen willen leren. Het vliegvissen is een fascinerende hobby, die steeds meer beoefenaars krijgt. Het vliegvissen blijft niet beperkt tot de mogelijkheden in eigen land. In andere landen van Europa zijn immers nog meer mogelijkheden om deze hobby te beoefenen. Door de toenemende belangstelling neemt de behoefte aan informatie toe.
Hoewel het vissen met de kunstvlieg niet moeilijk is, zal er toch het nodige moeten worden geleerd. Kennis van materiaal, de techniek van het werpen en de techniek van het vissen blijft noodzakelijk om tot resultaat te komen, namelijk: het vangen van vis aan een kunstvlieg gemaakt van veren, natuurlijke materialen en kunststof. Dit boek voorziet in deze elementaire kennis en geeft het nodige inzicht, zodat een beginnend vliegvisser snel in de praktijk aan de slag kan. Wim Alphenaar, de schrijver en illustrator van dit boek, heeft meer dan vijfendertig jaar praktijkervaring en publiceerde talrijke artikelen en boeken over vliegbinden en vliegvissen. Dit boek schreef hij om de beginner en zij die nog niet zolang bezig zijn, op weg te helpen. Hij doet dat op zijn manier en vanuit zijn eigen visie.

Compleet handboek vliegvissen<br>M. Greenhalgh
Compleet handboek vliegvissen
M. Greenhalgh

Recensie:
(Praktijk)boek over het gespecialiseerd hengelen op karper, een van de populairste sportvissen. Het boek geeft een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van het gericht vissen op karper. Het is helder en logisch opgebouwd en begint bij de biologie van de karper, gevolgd door het te gebruiken aas, de beste vangmethodes, het te gebruiken materiaal en eindigt met het wintervissen, een van de moeilijkste vormen van de karpervisserij.
Door het afwisselen van technische verhandelingen met sfeerverhalen blijft het boek boeiend. De opmaak ziet er verzorgd uit. Bevat colofon, voorwoord en inhoudsopgave. Het is ruim geïllustreerd met foto's en tekeningen. Een aantal zwart/wit foto's is echter van mindere kwaliteit. Minder fraai is verder dat de marge onder aan de bladzijde beperkt is. Samengevat: Het Grote Karperboek is (nog steeds) het standaardwerk voor zowel de beginnende als gevorderde karpervisser. Dat in het boek niet de nieuwste technieken zijn beschreven doet hier niets aan af. (Biblion recensie, Marco Kraal.)

Vliegbinden & vliegvissen
Wim Alphenaar

Recensie:
Net als alle sportvissers maken vliegvissers hun aas graag zelf. In dit geval gaat het om vliegbinden: met vogelveren en ander materiaal wordt een haakje kunstig vermomd als een insekt of als iets anders dat vissen als eetbaar beschouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit boek begint met een korte verhandeling over entomologie. Het behandelt verder al de technieken en het gereedschap dat gebruikt wordt bij het vliegbinden. Daarvoor zijn enorm veel bindpatronen. Het boek beschrijft de basistypen en tal van bekende patronen, geïllustreerd met tekeningen van de auteur.
Zoals de titel al aangeeft staat het vliegbinden voorop, maar komt ook het vliegvissen zelf aan bod. Een en ander is toegesneden op de praktijk in Nederland en het nabije buitenland. Dit is het omvangrijkste boek over vliegbinden in het Nederlandse taalgebied. Rijk geïllustreerd, ook met foto's, waarvan enkele in kleur, onder meer op het omslag. Aan deze druk is een index van alle kunstvliegen toegevoegd.
(Biblion recensie, J.P. Booi.)

Kunstvliegen binden met kunststoffen en natuurlijke materialen
Wim Alphenaar

Recensie:
Sportvissers die met kunstvliegen vissen, maken die bijna altijd zelf. De schrijver van dit boek behoort duidelijk tot de categorie vliegvissers die minstens evenveel plezier beleeft aan het binden van vliegen als aan het vissen. De 'vliegen' zijn traditioneel gebonden van haar en veren en moeten meestal een van de soorten insecten voorstellen die bij veel vissen op het menu staan.
Er zijn talloze bindpatronen, waarbij tegenwoordig ook synthetische materialen niet meer weg te denken zijn. Die kunststoffen staan centraal in dit boek. Uitgangspunt voor een nieuw hoofdstuk is telkens een bepaalde materiaalsoort. Na een beschrijving van de mogelijkheden volgen voorbeelden van bindpatronen en soms nog een verhaal of praktijkervaringen. Talrijke tekeningetjes van de auteur verduidelijken het geheel. Boeken over vliegbinden zijn schaars in het Nederlandse taalgebied, de recentste zijn allemaal van dezelfde auteur, die met dit boek een mooie aanvulling heeft gemaakt op het meer algemene 'Vliegbinden en vliegvissen' (a.i. 94-49-006-6).
(Biblion recensie, J.P. Booi.)

Karper
Het grote karperboek
Rini Groothuis

Recensie:
(Praktijk)boek over het gespecialiseerd hengelen op karper, een van de populairste sportvissen. Het boek geeft een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van het gericht vissen op karper. Het is helder en logisch opgebouwd en begint bij de biologie van de karper, gevolgd door het te gebruiken aas, de beste vangmethodes, het te gebruiken materiaal en eindigt met het wintervissen, een van de moeilijkste vormen van de karpervisserij.
Door het afwisselen van technische verhandelingen met sfeerverhalen blijft het boek boeiend. De opmaak ziet er verzorgd uit. Bevat colofon, voorwoord en inhoudsopgave. Het is ruim geïllustreerd met foto's en tekeningen. Een aantal zwart/wit foto's is echter van mindere kwaliteit. Minder fraai is verder dat de marge onder aan de bladzijde beperkt is. Samengevat: Het Grote Karperboek is (nog steeds) het standaardwerk voor zowel de beginnende als gevorderde karpervisser. Dat in het boek niet de nieuwste technieken zijn beschreven doet hier niets aan af.
(Biblion recensie, Marco Kraal.)

Zwaargewichten
Cees van Kempen

Recensie:
In zo'n twintigtal hoofdstukken belichten de auteurs het vissen en vangen van grote karpers in al zijn facetten. De inhoud staat werkelijk bol van nuttige informatie aangaande het vissen op deze populaire vissoort. De kwaliteit van de foto's en de illustraties is van een zeer hoog gehalte. Het een en ander is op een prettige en duidelijke wijze geschreven. (Biblion recensie, Hans van Toorenburg.)

Roofvis
Handboek voor de kunstaasvisser
Bertus Rozemeijer

Recensie:
De schrijver van dit handboek heeft met enkele boeken al een reputatie opgebouwd als specialist op het gebied van het vissen op roofvis. Deze tak van hengelsport gebruikt vaak allerlei imitatieprooien om de vis te laten aanb3ten. Over dat kunstaas gaat dit nieuwe boek. Het richt zich vooral op het vissen op de bekende soorten roofvis die in Nederland voorkomen, maar ook op het vissen op forel en zalm, dat vaak ook in het buitenland gebeurt. In de verschillende hoofdstukken komen zaken als materiaalkeuze en het vissen in verschillende watertypen aan bod, maar de meeste aandacht wordt uiteraard besteed aan de grote variëteit aan pluggen, lepels, twisters en ander kunstaas dat de sportvisser tot z3n beschikking heeft.
De laatste boeken over dit onderwerp ("Pluggen en lepels en ander kunstaas" van Arjan Willemsen, a.i. 89-39-207-8 en "De kunst van het kunstaasvissen" door Jan Schreiner, a.i. 91-49-205-X) dateren alweer van resp. '89 en '91. Dit boek behandelt zowel de vertrouwde typen kunstaas als enkele nieuwe en minder bekende. Het valt bovendien op door kleurenfoto's die een stuk professioneler ogen dan de amateuropnamen die je vaak in sportvisboeken ziet.
(Biblion recensie, J.P. Booi.)

De kunst van het kunstaasvissen
Jan Schreiner

Recensie:
Dit keer een uitstekend boek van veelschrijver Jan Schreiner. In 1951 schreef hij het baanbrekende boek 'Flitsend Nylon' waarin hij het kunstaasvissen in Nederland introduceerde. Met dit nieuwe volwassen werk rondt hij deze boeiende tak van de sportvisserij in al zijn facetten af. Allerlei materialen komen aan bod, maar ook de vistechniek word zeker niet vergeten. In zijn bekende boeiende schrijfstijl neemt Jan Schreiner de lezer als het ware mee naar de waterkant. Kortom een aanrader voor de rechtgeaarde sportvisser. (Biblion recensie, Hans van Toorenburg.)

Dynamisch kunstaas
Henk Simonsz

Recensie:
Praktijkboek over het vissen met kunstaas ("nepvisjes") op snoek, snoekbaars en baars. Het boek speelt in op de toenemende populariteit van deze vorm van hengelsport (mede t.g.v. het verbod op het vissen met levend aas). In het boek worden de meest gangbare kunstaastypes beschreven en wordt ingegaan op de techniek van het vissen met kunstaas. Verder wordt er aandacht besteed aan het gedrag van roofvissen. Naast technische verhandelingen zijn in het boek verschillende sfeerverhalen opgenomen.
Opvallend is dat een opbouw en structuur ontbreken: het is meer een afzonderlijk leesbare verzameling artikelen over de diverse aspecten van het vissen met kunstaas. De lay-out ziet er verzorgd uit. Verder is het boek ruim geïllustreerd met kleurenfoto's die helaas niet alle van even goede kwaliteit zijn (te donker/onscherp). De uitgave bevat een voorwoord, een colofon en een inhoudsopgave. Hoewel 'Dynamisch kunstaas' een duidelijke structuur ontbeert en de illustraties niet altijd even goed van kwaliteit zijn, is het een fraai vormgegeven boek waarin de auteur met veel enthousiasme over het vissen met kunstaas schrijft.
(Biblion recensie, Marco Kraal)

Algemeen
Het complete handboek van de hengelsport
M. van Ballaer

Recensie:
Populair geschreven boek over diverse aspecten van de zoetwater- en zeesportvisserij. In logische volgorde worden beschreven de vissoorten, het te gebruiken aas, de uitrusting en de vistechnieken. Verzorgde lay-out; de illustraties en kleurenfoto's zijn van goede kwaliteit. De belangrijkste technieken en materialen worden met behulp van foto's en/of schematische tekeningen inzichtelijk gemaakt. Het boek is vlot geschreven.
Een nadeel is dat het handboek is geent op de Engelse manier van sportvissen, een manier die op een aantal punten duidelijk afwijkt van de Nederlandse sportvisserij. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het relatief grote aantal Engelse termen dat in de tekst wordt gebruikt. Met duidelijke inhoudsopgave en register. Het boek is geschreven voor de allround sportvisser. Van de lezer wordt echter wel een redelijke basiskennis verwacht. Concluderend: een uitgebreid overzicht van de Engels georienteerde sportvisserij .
(Biblion recensie, Marco Kraal)

Vissen met de werphengel
T. Meeuwsen

Recensie:
Geen.

Natuur
Rode Zee riffengids
Renate Bolte

Recensie:
Na een inleiding van slechts 3 pagina's start het systematische deel van deze mooi verzorgde uitgave. Telkens 2-3 korte soortsdiagnoses per pagina, geïllustreerd met tenminste 1 foto van 9x6 cm en vaak tevens een kleine (2.5x3.5 cm), alle briljant afgedrukt. Totaal worden 400 soorten vis afgebeeld, en ruim 300 ongewervelden (krabben, garnalen, weekdieren); met name deze categorie wordt niet vaak in een dergelijke gids behandeld. Per groep een korte inleiding over biologie. Daarenboven een 13-tal thematische hoofdstukjes van 2-3 pp, o.a. over poetsgedrag, symbiose, predatie van slakken op zeekomkommers en doornenkroon zeester.
De gebruikelijke kritiek van het onnodig aanmaken van Nederlandse namen voor hier onbekende diersoorten kan worden gegeven; er is wel een poging gedaan om consequent te zijn t.o.v. vorige mede door "Duiken" uitgegeven gidsen (zoals D. Eichler's Koraalvissen van de Indische Oceaan, a.i. 95-50-162-2). Het formaat is groter dan te doen gebruikelijk voor een veldgids. Vooral gericht op duikers en zeewateraquarianen. Kleine tot zeer kleine letter.
(Biblion recensie, Dr. H.A. ten Hove.)

DVD & Video
Sportvissen<br>
Sportvissen

Recensie:
In Nederland zijn er ruim 1 miljoen mensen die regelmatig aan de waterkant zitten om een visje te vangen. Op deze DVD maken wij kennis met het leven van diverse zoetwatervissen. We zien deze vissen in hun natuurlijke omgeving, gefilmd door een geduldige duiker. Verder maakt u kennis met diverse soorten liefhebbers, die tijdens het vissen vooral genieten van de natuur, de rust en de ontspanning. tot slot krijgt u heel gerichte informatie over diverse methoden om een karper, een snoek of een grote brasem te vangen. Kortom een onmisbaar document voor elke sportvisser.

Extra's: Wat gebeurt er met het geld van de sportvisacte, Wat doet de NVVS, de landelijke koepel van hengelsportverenigingen, Intervieuw met onderwaterfilmer Edwin Sterckel.